دمو بازی LAQIRACE منتشر شد
1401-08-07
در شرف تولد یک سالگی لاکیرا پروتکل هستیم
1401-08-13

LAQIRACE Giveaway

نسخه دمو LAQIRACE منتشر شد

نحوه شرکت در مسابقه

1- Follow @SinaOsivand & @LaqiraProtocol

2- Like & retweet, the tweet about The demo version of LAQIRACE was released

3- Comment #LQR , #LaqiraProtocol & #Laqirace

4- 3 دوست را منشن کنید.

:Congratulations to the winners

luukhailk

0nbichhaTVB

yalda_si1

hamed41694644

vahid426

Hanieh_sh8

JackMendi

Ali64847420

miis_nazanin

Mahmoud199675

Twitter link