قابلیت انتخاب توکن های بستر BSC جهت خریدوفروش NFT
1401-06-23
امکان فعالیت بر روی نسخه های تست نت و مین نت مارکت پلیس
1401-06-24

قابلیت انتقال NFT از سایر مارکت پلیس های بستر BSC

شاید شناخت همه ویژگی‌های یک مارکت پلیس NFT کمی گیج کننده به نظر برسد. ما برای درک بهتر شما از تمام مزیت‌های مارکت پلیس Laqira Protocol تصمیم گرفتیم، هر روز یکی از قابلیت‌ها و کاربردهای آن را برای شما توضیح دهیم.

⭐️ قابلیت انتقال NFT از سایر مارکت پلیس‌های بستر BSC ⭐️

در Laqira Protocol NFT Marketplace امکان انتقال توکن‌های غیر مثلی مارکت پلیس‌های دیگر، که بر بستر بایننس اسمارت‌چین مینت شده‌اند، وجود دارد. این قابلیت برای کاربر وجود دارد که NFT خود را پس از انتقال، با هر یک از توکن های لیست شده در پلتفرم Laqira Protocol، به صورت مزایده و یا قیمت ثابت خریدوفروش نماید.