خرید NFT با قیمت ثابت
1401-06-20
خرید NFT به عنوان هدیه
1401-06-21

خرید و فروش NFT به‌صورت مزایده

شاید شناخت همه ویژگی‌های یک مارکت پلیس NFT کمی گیج کننده به نظر برسد. ما برای درک بهتر شما از تمام مزیت‌های مارکت پلیس Laqira Protocol تصمیم گرفتیم، هر روز یکی از قابلیت‌ها و کاربردهای آن را برای شما توضیح دهیم.

🌟 خرید و فروش NFT به‌صورت مزایده🌟

یکی دیگر از ویژگی‌های ‌خاص و متفاوت Laqira Protocol NFT Marketplace، امکان خریدوفروش محصولات به‌صورت مزایده است. در یک‌ مزایده، فروشنده در ابتدا یک حداقل قیمت را برای یک دوره‌ی معین تعیین می‌کند. خریداران می‌توانند مبلغی بیش از حداقل مبلغ ثبت شده توسط فروشنده را در مارکت پلیس پیشنهاد دهند. در پایان دوره‌ی حراج، فروشنده می‌تواند از بین خریداران، فارغ از اینکه چه کسی بالاترین پیشنهاد را ثبت کرده است، یکی را انتخاب کرده و NFT خود را به آن خریدار بفروشد.