جایزه لاتاری 1637 LQR. سینا اسیوند. سینا اوسیوند. Sina Osivand.
جایزه لاتاری ایردراپ توکن LQR
1401-04-06
جایزه لاتاری 500 LQRگیفت. Gift. Sina Osivand. سینا اسیوند. سینا اوسیوند.
جایزه لاتاری ایردراپ توکن LQR (3)
1401-04-06

جایزه لاتاری ایردراپ توکن LQR (2)

برنده جایزه دوره دوم لاتاری بزرگ مشخص شد!

500 واحد LQR به برنده خوش شانس لاتاری واریز شد.

شما هم میتوانید یکی از برندگان ما باشید برای شروع در ربات لاتاری عضو شده و مراحل خواسته شده را انجام دهید.

@LaqiraAirdropBot