معرفی Laqira Protocol NFT Marketplace و قابلیت های آن. . سینا اسیوند. سینا اوسیوند. Sina Osivand.
معرفی مارکت پلیس Laqira Protocol
1401-03-14
جایزه لاتاری 500 LQR. سینا اسیوند. سینا اوسیوند. Sina Osivand.
جایزه لاتاری ایردراپ توکن LQR (2)
1401-04-06

جایزه لاتاری ایردراپ توکن LQR

برنده جایزه لاتاری بزرگ مشخص شد!

1637 واحد LQR معادل 4 میلیون تومان، به برنده خوش شانس لاتاری واریز شد.

شما هم میتوانید یکی از برندگان ما باشید برای شروع در ربات لاتاری عضو شده و مراحل خواسته شده را انجام دهید.

@LaqiraAirdropBot