EXPO 2022. سینا اسیوند. سینا اوسیوند. Sina Osivand.
Crypto Expo Dubai 2022
1401-02-05
بهترین استراتژی معاملاتی کریپتو. sina osivand. سینا اسیوند .سینا اوسیوند.
آموزش استراتژی ترید 3
1401-02-05

آموزش استراتژی Pivot Points

پیوت پوینت، چگونه عمل می کند؟

پیوت پوینت ها، سطوح استانداردی را برای رسم حمایت ها و مقاومت ها بر روی نمودار، مشخص می کنند. زمانیکه نمودار به یک سطح پیوت می رسد قیمت می تواند در آن سطح حمایت شود یا مقاومت کند. سطح را بشکند و از آن عبور کند.