اشتباهات رایج سرمایه گذاری. سینا اسیوند. سینا اوسیوند. Sina Osivand.
اشتباهات سرمایه گذاری
1401-02-05
اولین ایونت و مسابقه بلاکچینی در ایران. سینا اسیوند. سینا اوسیوند. Sina Osivand.
ایونت Squid Game
1401-02-05

آموزش سواپ کردن توکن LQR

این ویدئو را تماشا کنید تا متوجه شوید که چگونه توکن Laqira منسوخ شده قبلی خود را با موارد جدید تعویض کنید.